info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení pro případ smrti

Notář sepisuje tato právní jednání pro případ smrti:

Závěť

Závěť je nejčastějším pořízením pro případ smrti. Závěť je odvolatelný jednostranný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Závěť může být sepsána vlastní rukou, za účasti dvou svědků nebo notářským zápisem. Nejistějším způsobem pořízení závěti je sepsání závěti notářským zápisem.

K sepsání závěti si připravte přesná jména a příjmení, datum narození a bydliště závětních dědiců, a listiny prokazující majetek, o kterém chcete pořídit.

Základní cena za sepsání závěti je 2 100,— Kč + DPH, tedy 2 541,— Kč celkem.

Vydědění

Ze zákonných důvodů je možno potomka (tzv. nepominutelný dědic) vydědit. Nepominutelným dědicem jsou děti, a v případě, že některé z dětí předemřelo, pak i děti těchto předemřelých dětí.

V prohlášení o vydědění je vhodné kromě zákonného důvodu vydědění přesně popsat, jakým způsobem se potomek projevuje, a proto má být vyděděn.

Prohlášení o vydědění může být sepsáno vlastní rukou, za účasti dvou svědků nebo notářským zápisem. Vzhledem k tomu, že se jedná se o sepsání formálně a obsahově náročné listiny, zvláště v tomto případě je vhodné nechat listinu sepsat notářem.

Základní cena za sepsání prohlášení o vydědění je 2 100,— Kč + DPH, tedy 2 541,— Kč celkem.

Zřeknutí se dědického práva

Určení správce pozůstalosti

Dovětek

Dědická smlouva

Vážení klienti,

S ohledem na aktuální situaci jsme přijali tato opatření:

  • vstup do prostor notářské kanceláře a přítomnost na jednání je možná pouze v rouškách případně s respirátory,
  • u vstupu do notářské kanceláře je pro všechny připravena bezdotyková desinfekce, prosíme všechny, aby si při vstupu vydezinfikovali ruce,
  • prostory kanceláře jsou každý den desinfikovány,
  • po každém jednání je vzduch v jednací místnost vyvětrán a vyčištěn ozonovým generátorem AirTeck 100,
  • v případě, že účastník řízení jeví známky onemocnění, může mu být změřena teplota bezdotykovým teploměrem, a v případě zvýšené teploty mu nebude umožněna účast na jednání,
  • účastníky dědického řízení i ostatní klienty zveme na přesně danou hodinu z důvodu zamezení hromadění více osob v prostorách notářské kanceláře. Prosíme všechny o přesné dodržení sjednaného času.
  • K ověřování listin a podpisů je nutno se telefonicky objednat. Ověření jednoho podpisu na listině stojí 70,- Kč + DPH, tedy 85,- Kč

Důsledně prosíme všechny, aby v případě, že jsou nemocní nebo nachlazení požádali telefonicky o přeložení jednání.

Ověřování listin a podpisů je možné pouze po telefonické domluvě.

Všem děkujeme za pochopení.

Kolektiv notářské kanceláře

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn