info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

Zástavní smlouvy

Zástavní smlouva jeden ze zajišťovacích institutů práva, které slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, neučiní-li tak dlužník dobrovolně.

Zástavní smlouva musí být sepsána formu notářského zápisu a pro vznik zástavního práva je nutný zápis do Rejstříku zástav, pokud je zástavou závod nebo jiná věc hromadná, nebo nemovitá věc neevidovaná v katastru nemovitostí nebo má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do Rejstříku zástav.

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn