Zástavní smlouvy

Zástavní smlouva jeden ze zajišťovacích institutů práva, které slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, neučiní-li tak dlužník dobrovolně.

Zástavní smlouva musí být sepsána formu notářského zápisu a pro vznik zástavního práva je nutný zápis do Rejstříku zástav, pokud je zástavou závod nebo jiná věc hromadná, nebo nemovitá věc neevidovaná v katastru nemovitostí nebo má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do Rejstříku zástav.

z důvodu konání školení notářů nebude možné ve dnech 15. – 17.5.2024 ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

  • z důvodu konání školení notářů nebude možné ve dnech 15. – 17.5.2024 ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí