ZALOŽENÍ TZV. JEDNODUCHÉ společnosti s ručením omezeným

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným přijetím zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy v případě více zakladatelů, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích (tzv. Jednoduché SRO).

Zakladatelská listina (společenská smlouva) obsahuje jen povinné náležitosti, nelze do ní nic doplňovat nebo upravovat s výjimkou způsobu jednání za společnost. Vklad je možno splatit pouze v penězích.

Bez ohledu na výši základního kapitálu je odměna notáře za sepsání notářského zápisu o založení jednoduché společnosti s ručením omezeným za předpokladu, že zápis společnosti do obchodního rejstříku provádí notář, který notářský zápis o založení společnosti sepsal,  2.000,- Kč + DPH.

Zápis společnosti osvobozen od soudního poplatku za předpokladu, že zápis provádí notář, který notářský zápis o založení společnosti sepsal.

Text zakladatelské listiny naleznete zde

Základní cena za založení jednoduchého SRO je 3.900,- Kč + DPH.

V této ceně není zohledněno vydání dalších stejnopisů (dle notářského řádu je v ceně úkonu vydání 1 stejnopisu, za každý další je nutno zaplatit 100,- Kč za stránku), vydání výpisů z informačních systémů veřejné správy (typicky výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů), kterými je nutno k návrhu (žádosti) na zápis společnosti do obchodního rejstříku doložit, ověření podpisu na listinách, které musí být doloženy k návrhu (žádosti) na zápis společnosti do obchodního rejstříku, zpracování návrhu (žádosti) na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Tyto další listiny a úkony notáře se pohybují v závislosti na počtu vyhotovených listin a počtu zakladatelů nebo jednatelů v rozmezí 500,- Kč až 1.000,- Kč + DPH.

V naší notářské kanceláři Vám můžeme připravit i veškeré ostatní listiny a podklady nutné k založení a zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Cena za takové založení, přípravu všech nutných dokumentů, vydání všech výpisů z informačních systémů veřejné správy, ověření podpisů a zápis do obchodního rejstříku se pohybuje mezi 5.500,- Kč a 6.500,- Kč + DPH.