info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

ZALOŽENÍ TZV. JEDNODUCHÉ společnosti s ručením omezeným

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným přijetím zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy v případě více zakladatelů, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích (tzv. Jednoduché SRO).

Zakladatelská listina (společenská smlouva) obsahuje jen povinné náležitosti, nelze do ní nic doplňovat nebo upravovat s výjimkou způsobu jednání za společnost. Vklad je možno splatit pouze v penězích.

Bez ohledu na výši základního kapitálu je odměna notáře za sepsání notářského zápisu o založení jednoduché společnosti s ručením omezeným za předpokladu, že zápis společnosti do obchodního rejstříku provádí notář, který notářský zápis o založení společnosti sepsal,  2.000,- Kč + DPH.

Zápis společnosti osvobozen od soudního poplatku za předpokladu, že zápis provádí notář, který notářský zápis o založení společnosti sepsal.

Text zakladatelské listiny naleznete zde

Základní cena za založení jednoduchého SRO je 3.900,- Kč + DPH.

V této ceně není zohledněno vydání dalších stejnopisů (dle notářského řádu je v ceně úkonu vydání 1 stejnopisu, za každý další je nutno zaplatit 100,- Kč za stránku), vydání výpisů z informačních systémů veřejné správy (typicky výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů), kterými je nutno k návrhu (žádosti) na zápis společnosti do obchodního rejstříku doložit, ověření podpisu na listinách, které musí být doloženy k návrhu (žádosti) na zápis společnosti do obchodního rejstříku, zpracování návrhu (žádosti) na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Tyto další listiny a úkony notáře se pohybují v závislosti na počtu vyhotovených listin a počtu zakladatelů nebo jednatelů v rozmezí 500,- Kč až 1.000,- Kč + DPH.

V naší notářské kanceláři Vám můžeme připravit i veškeré ostatní listiny a podklady nutné k založení a zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Cena za takové založení, přípravu všech nutných dokumentů, vydání všech výpisů z informačních systémů veřejné správy, ověření podpisů a zápis do obchodního rejstříku se pohybuje mezi 5.500,- Kč a 6.500,- Kč + DPH.

Vážení klienti,

S ohledem na aktuální situaci jsme přijali tato opatření:

  • vstup do prostor notářské kanceláře a přítomnost na jednání je možná pouze v rouškách případně s respirátory,
  • u vstupu do notářské kanceláře je pro všechny připravena bezdotyková desinfekce, prosíme všechny, aby si při vstupu vydezinfikovali ruce,
  • prostory kanceláře jsou každý den desinfikovány,
  • po každém jednání je vzduch v jednací místnost vyvětrán a vyčištěn ozonovým generátorem AirTeck 100,
  • v případě, že účastník řízení jeví známky onemocnění, může mu být změřena teplota bezdotykovým teploměrem, a v případě zvýšené teploty mu nebude umožněna účast na jednání,
  • účastníky dědického řízení i ostatní klienty zveme na přesně danou hodinu z důvodu zamezení hromadění více osob v prostorách notářské kanceláře. Prosíme všechny o přesné dodržení sjednaného času.
  • K ověřování listin a podpisů je nutno se telefonicky objednat. Ověření jednoho podpisu na listině stojí 70,- Kč + DPH, tedy 85,- Kč

Důsledně prosíme všechny, aby v případě, že jsou nemocní nebo nachlazení požádali telefonicky o přeložení jednání.

Ověřování listin a podpisů je možné pouze po telefonické domluvě.

Všem děkujeme za pochopení.

Kolektiv notářské kanceláře

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn