ZALOŽENÍ TZV. JEDNODUCHÉ společnosti s ručením omezeným

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným přijetím zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy v případě více zakladatelů, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích (tzv. Jednoduché SRO).

Zakladatelská listina (společenská smlouva) obsahuje jen povinné náležitosti, nelze do ní nic doplňovat nebo upravovat s výjimkou způsobu jednání za společnost. Vklad je možno splatit pouze v penězích.

Bez ohledu na výši základního kapitálu je odměna notáře za sepsání notářského zápisu o založení jednoduché společnosti s ručením omezeným za předpokladu, že zápis společnosti do obchodního rejstříku provádí notář, který notářský zápis o založení společnosti sepsal.

Zápis společnosti osvobozen od soudního poplatku za předpokladu, že zápis provádí notář, který notářský zápis o založení společnosti sepsal.

V naší notářské kanceláři Vám můžeme připravit i veškeré ostatní listiny a podklady nutné k založení a zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Upozornění - ve dnech 29. - 30.4.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

Upozornění – ve dnech 29. – 30.4.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí