info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

Přímý zápis do obchodního či jiného veřejného rejstříku notářem

Zápisy do obchodního rejstříku (a také do všech ostatních veřejných rejstříků) může mimo rejstříkového soudu provést také notář.

Notář provádí zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis (typicky společnost zastoupená svým statutárním orgánem, případně všichni členové statutárního orgánu při založení společnosti) a na základě jím sepsaného notářského zápisu, který obsahu skutečnosti, které mají být zapsány (tzv. podkladový notářský zápis)

K tomu, aby notář mohl provést zápis do obchodního rejstříku je nutné splnění těchto podmínek:

  • osoba oprávněná k podání návrhu na zápis ho o to požádala,
  • musí být sepsán podkladový notářský zápis, a případně
  • notáři byly předloženy listiny, které jsou požadovány pro zápis do obchodního rejstříku.

Přímý zápis notářem je oproti zápisu rejstříkovým soudem rychlejší, neboť notář na rozdíl od rejstříkového soudu nevede žádné řízení, ale provede přímo zápis.

Notář je povinen při zápisu od žadatele vybrat soudní poplatek, který činí za založení společnosti s ručením omezeným 2 700,— Kč (s výjimkou tzv. jednoduchého s.r.o.) a za založení akciové společnosti 8 000,— Kč.

Vážení klienti,

S ohledem na aktuální situaci jsme přijali tato opatření:

  • vstup do prostor notářské kanceláře a přítomnost na jednání je možná pouze v rouškách případně s respirátory,
  • u vstupu do notářské kanceláře je pro všechny připravena bezdotyková desinfekce, prosíme všechny, aby si při vstupu vydezinfikovali ruce,
  • prostory kanceláře jsou každý den desinfikovány,
  • po každém jednání je vzduch v jednací místnost vyvětrán a vyčištěn ozonovým generátorem AirTeck 100,
  • v případě, že účastník řízení jeví známky onemocnění, může mu být změřena teplota bezdotykovým teploměrem, a v případě zvýšené teploty mu nebude umožněna účast na jednání,
  • účastníky dědického řízení i ostatní klienty zveme na přesně danou hodinu z důvodu zamezení hromadění více osob v prostorách notářské kanceláře. Prosíme všechny o přesné dodržení sjednaného času.
  • K ověřování listin a podpisů je nutno se telefonicky objednat. Ověření jednoho podpisu na listině stojí 70,- Kč + DPH, tedy 85,- Kč

Důsledně prosíme všechny, aby v případě, že jsou nemocní nebo nachlazení požádali telefonicky o přeložení jednání.

Ověřování listin a podpisů je možné pouze po telefonické domluvě.

Všem děkujeme za pochopení.

Kolektiv notářské kanceláře

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn