info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

Převody majetku a úschovy

Notář sepisuje darovací smlouvy, směnné smlouvy i kupní smlouvy ohledně movitého i nemovitého majetku formou notářského zápisu, který je veřejnou listinou.

Dále přijímá do úschovy listiny a peníze za účelem vydání dalším osobám. Notář sepisuje o úschově protokol za účasti složitele i příjemce, ve kterém jsou vymezeny podrobně podmínky vydání úschovy. Typicky notář přijímá do úschovy peníze za účelem úhrady kupní ceny. Každá úschova je uložena na zvláštním depozitním účtu, a po celou dobu úschovy s ní nesmí být nijak nakládáno.

Vážení klienti,

s účinností od 18.5.2020 je notářská kancelář otevřena pro veřejnost dle úředních hodin.

Účastníky dědického řízení i ostatní klienty zveme na přesně danou hodinu z důvodu zamezení hromadění více osob v prostorách notářské kanceláře. Prosíme všechny o přesné dodržení sjednaného času.

Ověřování listin a podpisů je možné pouze po telefonické domluvě.

Všem děkujeme za pochopení.

Kolektiv notářské kanceláře

 

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn