Převody majetku a úschovy

Notář sepisuje darovací smlouvy, směnné smlouvy i kupní smlouvy ohledně movitého i nemovitého majetku formou notářského zápisu, který je veřejnou listinou.

Dále přijímá do úschovy listiny a peníze za účelem vydání dalším osobám. Notář sepisuje o úschově protokol za účasti složitele i příjemce, ve kterém jsou vymezeny podrobně podmínky vydání úschovy. Typicky notář přijímá do úschovy peníze za účelem úhrady kupní ceny. Každá úschova je uložena na zvláštním depozitním účtu, a po celou dobu úschovy s ní nesmí být nijak nakládáno.

Upozornění - ve dnech 19. - 30.08.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

Upozornění – ve dnech 19. – 30.08.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí