info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

Odměna notáře

Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. (Odkaz) 196/2001 Sb. Notářský tarif. Výše odměny notáře se určí dle sazby uvedené ve vyhlášce pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu. Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu s výjimkou úkonů souvisejících s poskytovaným úkonem notáře.

Pokud je úkon činěn mimo notářskou kancelář (typicky osvědčování průběhů nebo rozhodnutí valných hromad, členských schůzí družstva, osvědčování rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků, osvědčování jiných skutkových dějů) nebo pokud je úkon činěn mimo úřední hodiny, náleží notáři odměna dle vyhlášky, zvýšená až o 100 %.

Mgr. Michaela Oswaldová je plátkyní DPH.

U některých úkonů je jednoduchá odměna uvedena. V případě potřeby zjištění ceny úkonu se pro její zjištění na nás neváhejte obrátit.

Vážení klienti,

S ohledem na aktuální situaci jsme přijali tato opatření:

  • vstup do prostor notářské kanceláře a přítomnost na jednání je možná pouze v rouškách případně s respirátory,
  • u vstupu do notářské kanceláře je pro všechny připravena bezdotyková desinfekce, prosíme všechny, aby si při vstupu vydezinfikovali ruce,
  • prostory kanceláře jsou každý den desinfikovány,
  • po každém jednání je vzduch v jednací místnost vyvětrán a vyčištěn ozonovým generátorem AirTeck 100,
  • v případě, že účastník řízení jeví známky onemocnění, může mu být změřena teplota bezdotykovým teploměrem, a v případě zvýšené teploty mu nebude umožněna účast na jednání,
  • účastníky dědického řízení i ostatní klienty zveme na přesně danou hodinu z důvodu zamezení hromadění více osob v prostorách notářské kanceláře. Prosíme všechny o přesné dodržení sjednaného času.
  • K ověřování listin a podpisů je nutno se telefonicky objednat. Ověření jednoho podpisu na listině stojí 70,- Kč + DPH, tedy 85,- Kč

Důsledně prosíme všechny, aby v případě, že jsou nemocní nebo nachlazení požádali telefonicky o přeložení jednání.

Ověřování listin a podpisů je možné pouze po telefonické domluvě.

Všem děkujeme za pochopení.

Kolektiv notářské kanceláře

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn