info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

Odměna notáře

Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. (Odkaz) 196/2001 Sb. Notářský tarif. Výše odměny notáře se určí dle sazby uvedené ve vyhlášce pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu. Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu s výjimkou úkonů souvisejících s poskytovaným úkonem notáře.

Pokud je úkon činěn mimo notářskou kancelář (typicky osvědčování průběhů nebo rozhodnutí valných hromad, členských schůzí družstva, osvědčování rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků, osvědčování jiných skutkových dějů) nebo pokud je úkon činěn mimo úřední hodiny, náleží notáři odměna dle vyhlášky, zvýšená až o 100 %.

Mgr. Michaela Oswaldová je plátkyní DPH.

U některých úkonů je jednoduchá odměna uvedena. V případě potřeby zjištění ceny úkonu se pro její zjištění na nás neváhejte obrátit.

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn