Odměna notáře

Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. (Odkaz) 196/2001 Sb. Notářský tarif. Výše odměny notáře se určí dle sazby uvedené ve vyhlášce pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu. Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu s výjimkou úkonů souvisejících s poskytovaným úkonem notáře.

Pokud je úkon činěn mimo notářskou kancelář (typicky osvědčování průběhů nebo rozhodnutí valných hromad, členských schůzí družstva, osvědčování rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků, osvědčování jiných skutkových dějů) nebo pokud je úkon činěn mimo úřední hodiny, náleží notáři odměna dle vyhlášky, zvýšená až o 100 %.

Mgr. Michaela Oswaldová je plátkyní DPH.

Upozornění - ve dnech 29. - 30.4.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

Upozornění – ve dnech 29. – 30.4.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí