Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je efektivní způsob, jak zajistit věřiteli vrácení půjčených peněz.

Notářský zápis nahrazuje rozhodnutí soudu o povinnosti dlužníka zaplatit věřiteli dluh, pokud dlužník dobrovolně a včas svůj dluh nesplní, je procesní dohodou věřitele a dlužníka, a notář při sepsání takové dohody neověřuje skutkový stav, ale sepisuje ji na základě společného prohlášení věřitele a dlužníka, a na základě mu předložených listin.

V tomto typu notářského zápisu dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu, a tedy k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekuční soud nebo soudního exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka.

Upozornění - ve dnech 19. - 30.08.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

Upozornění – ve dnech 19. – 30.08.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí