info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je efektivní způsob, jak zajistit věřiteli vrácení půjčených peněz.

Notářský zápis nahrazuje rozhodnutí soudu o povinnosti dlužníka zaplatit věřiteli dluh, pokud dlužník dobrovolně a včas svůj dluh nesplní, je procesní dohodou věřitele a dlužníka, a notář při sepsání takové dohody neověřuje skutkový stav, ale sepisuje ji na základě společného prohlášení věřitele a dlužníka, a na základě mu předložených listin.

V tomto typu notářského zápisu dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu, a tedy k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekuční soud nebo soudního exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka.

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn