info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

Manželské majetkové právo

Okamžikem uzavření manželství vzniká manželům zákonný majetkový režim – společné jmění manželů. Součástí společného jmění manželů je zásadně to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli manželé společně, a dále dluhy převzaté za trvání manželství (s výjimkou dluhů převzatých jedním manželem bez souhlasu druhého manžela a dluhů týkajících se výlučného majetku jednoho z manželů). Manželé (a také snoubenci uzavřením tzv. předmanželské smlouvy) mohou uzavřít smlouvou sepsanou formou notářského zápisu tento zákonný režim změnit, a domluvit se na jiném manželském režimu spočívajícím v:

 • Režimu oddělených jmění
 • Rozšíření společného jmění
 • Zúžení společného jmění
 • Vyhrazení vzniku společného jmění na dobu zániku manželství.

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Na žádost manželů může být smlouva zapsána notářem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede v elektronické podobě Notářská komora České republiky a slouží veřejnosti k nahlížení do záznamů o tom, zda manželé změnili svůj majetkový režim a vyjádřili souhlas s tím, aby tato skutečnost byla zveřejněna, nebo zda o tomto manželském majetkovém režimu bylo rozhodnuto soudem.

Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné. Nahlížení do seznamu listin je zpoplatněno. Opis listiny evidované v Seznamu vydá na žádost kterýkoliv notář.

Vážení klienti,

S ohledem na aktuální situaci jsme přijali tato opatření:

 • vstup do prostor notářské kanceláře a přítomnost na jednání je možná pouze v rouškách případně s respirátory,
 • u vstupu do notářské kanceláře je pro všechny připravena bezdotyková desinfekce, prosíme všechny, aby si při vstupu vydezinfikovali ruce,
 • prostory kanceláře jsou každý den desinfikovány,
 • po každém jednání je vzduch v jednací místnost vyvětrán a vyčištěn ozonovým generátorem AirTeck 100,
 • v případě, že účastník řízení jeví známky onemocnění, může mu být změřena teplota bezdotykovým teploměrem, a v případě zvýšené teploty mu nebude umožněna účast na jednání,
 • účastníky dědického řízení i ostatní klienty zveme na přesně danou hodinu z důvodu zamezení hromadění více osob v prostorách notářské kanceláře. Prosíme všechny o přesné dodržení sjednaného času.
 • K ověřování listin a podpisů je nutno se telefonicky objednat. Ověření jednoho podpisu na listině stojí 70,- Kč + DPH, tedy 85,- Kč

Důsledně prosíme všechny, aby v případě, že jsou nemocní nebo nachlazení požádali telefonicky o přeložení jednání.

Ověřování listin a podpisů je možné pouze po telefonické domluvě.

Všem děkujeme za pochopení.

Kolektiv notářské kanceláře

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn