info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

Manželské majetkové právo

Okamžikem uzavření manželství vzniká manželům zákonný majetkový režim – společné jmění manželů. Součástí společného jmění manželů je zásadně to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli manželé společně, a dále dluhy převzaté za trvání manželství (s výjimkou dluhů převzatých jedním manželem bez souhlasu druhého manžela a dluhů týkajících se výlučného majetku jednoho z manželů). Manželé (a také snoubenci uzavřením tzv. předmanželské smlouvy) mohou uzavřít smlouvou sepsanou formou notářského zápisu tento zákonný režim změnit, a domluvit se na jiném manželském režimu spočívajícím v:

  • Režimu oddělených jmění
  • Rozšíření společného jmění
  • Zúžení společného jmění
  • Vyhrazení vzniku společného jmění na dobu zániku manželství.

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Na žádost manželů může být smlouva zapsána notářem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede v elektronické podobě Notářská komora České republiky a slouží veřejnosti k nahlížení do záznamů o tom, zda manželé změnili svůj majetkový režim a vyjádřili souhlas s tím, aby tato skutečnost byla zveřejněna, nebo zda o tomto manželském majetkovém režimu bylo rozhodnuto soudem.

Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné. Nahlížení do seznamu listin je zpoplatněno. Opis listiny evidované v Seznamu vydá na žádost kterýkoliv notář.

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn