Jiné právnické osoby

  • Založení nadace a nadačního fondu
  • Založení společenství vlastníků jednotek
  • Změna stanov společenství vlastníků jednotek