Družstva

Družstvo se zakládá na ustavující schůzi, která přijme stanovy, zvolí členy orgánu a splní další náležitosti stanovené zákonem. Průběh ustavující schůze musí být osvědčen notářským zápisem. Druhý notářský zápis musí být pořízen o přijetí stanov. Dále je nutno notářský zápis sepsat v těchto případech:
  • osvědčení rozhodnutí členských schůzí o změně stanov,
  • rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací,
  • schválení převodu obchodního závodu nebo jeho části,
  • přeměna družstva.