Družstva

Družstvo se zakládá na ustavující schůzi, která přijme stanovy, zvolí členy orgánu a splní další náležitosti stanovené zákonem. Průběh ustavující schůze musí být osvědčen notářským zápisem. Druhý notářský zápis musí být pořízen o přijetí stanov. Dále je nutno notářský zápis sepsat v těchto případech:
  • osvědčení rozhodnutí členských schůzí o změně stanov,
  • rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací,
  • schválení převodu obchodního závodu nebo jeho části,
  • přeměna družstva.

Upozornění - ve dnech 29. - 30.4.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

Upozornění – ve dnech 29. – 30.4.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí