info@oswaldova.cz  |  phone+420 602 947 670

Družstva

Družstvo se zakládá na ustavující schůzi, která přijme stanovy, zvolí členy orgánu a splní další náležitosti stanovené zákonem. Průběh ustavující schůze musí být osvědčen notářským zápisem. Druhý notářský zápis musí být pořízen o přijetí stanov.

Dále je nutno notářský zápis sepsat v těchto případech:

 • osvědčení rozhodnutí členských schůzí o změně stanov,
 • rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací,
 • schválení převodu obchodního závodu nebo jeho části,
 • přeměna družstva.

Vážení klienti,

S ohledem na aktuální situaci jsme přijali tato opatření:

 • vstup do prostor notářské kanceláře a přítomnost na jednání je možná pouze v rouškách případně s respirátory,
 • u vstupu do notářské kanceláře je pro všechny připravena bezdotyková desinfekce, prosíme všechny, aby si při vstupu vydezinfikovali ruce,
 • prostory kanceláře jsou každý den desinfikovány,
 • po každém jednání je vzduch v jednací místnost vyvětrán a vyčištěn ozonovým generátorem AirTeck 100,
 • v případě, že účastník řízení jeví známky onemocnění, může mu být změřena teplota bezdotykovým teploměrem, a v případě zvýšené teploty mu nebude umožněna účast na jednání,
 • účastníky dědického řízení i ostatní klienty zveme na přesně danou hodinu z důvodu zamezení hromadění více osob v prostorách notářské kanceláře. Prosíme všechny o přesné dodržení sjednaného času.
 • K ověřování listin a podpisů je nutno se telefonicky objednat. Ověření jednoho podpisu na listině stojí 70,- Kč + DPH, tedy 85,- Kč

Důsledně prosíme všechny, aby v případě, že jsou nemocní nebo nachlazení požádali telefonicky o přeložení jednání.

Ověřování listin a podpisů je možné pouze po telefonické domluvě.

Všem děkujeme za pochopení.

Kolektiv notářské kanceláře

úřední hodiny

PO8:30—17:00
ÚT8:30—15:00
ST8:30—17:00
ČT8:30—15:00
8:00—14:00

Mgr. Michaela Oswaldová  |  Notářka v praze

Vinohradská 1899/112, Praha 3 – Vinohrady
tel: 739 567 912, 602 947 670
mail: info@oswaldova.cz
DS: vrmacmn