Akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným

Akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným může být založena jednou nebo více osobami. Zakládá se zakladatelským právním jednáním, které musí být uzavřením společenské smlouvy respektive přijetím stanov. Zakládá – li společnost jediný společník nebo akcionář, má zakladatelské právní jednání podobu zakladatelské listiny.

Sepsání notářského zápisu je nutné zejména v těchto případech:

 • sepsání společenských smluv, zakladatelských listin, stanov společnosti a jejich změn
 • osvědčení rozhodnutí jediného společníka/akcionáře nebo osvědčení rozhodnutí valných hromad, v jehož důsledku se mění zakladatelská listina, společenská smlouva nebo stanovy,
 • osvědčení rozhodnutí jediného společníka/valné hromady s.r.o., pokud jde o udělení souhlasu s rozdělením podílu,
 • zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
 • zrušení společnosti s likvidací,
 • přeměny obchodních korporací,
 • v akciové společnosti rozhodnutí valné hromady o schválení převodu obchodního závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu struktury obchodního závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 • v dalších případech stanovených zákonem.

K založení společnosti s ručením omezeným si prosím připravte tyto údaje

(pokud si s něčím nebudete vědět, rádi Vám vše vysvětlíme a poradíme Vám při osobní schůzce)

 • Název společnosti, který nesmí být shodný nebo zaměnitelný s již existující společností či jinou právnickou osobou. Dále nesmí působit klamavě a v názvu společnosti nesmí být jméno a příjmení osoby, která není společníkem. Dostatečně odlišujícím prvkem není ani přidání číslice k názvu existující společnosti nebo dodání koncovky CZ, ČR, NET a podobně.
 • Určení obce, v níž se bude nacházet sídlo společnosti
 • Počet společníků, jejich jména, příjmení, datum narození a bydliště, případně identifikační údaje právnické osoby v pozici společníka, výši vkladu každého společníka (minimálně 1,— Kč)
 • Omezení převoditelnosti podílu
 • Počet jednatelů, u fyzických osobjejich jména, příjmení, datum narození a bydliště, případně identifikační údaje právnické osoby v pozici jednatele a fyzickou osobu, která ji bude při výkonu funkce zastupovat,
 • Způsob jednání jednatelů za společnost
 • Předmět podnikání

K založení akciové společnosti si prosím připravte tyto údaje

(pokud si s něčím nebudete vědět, rádi Vám vše vysvětlíme a poradíme Vám při osobní schůzce)

 • Název společnosti, který nesmí být shodný nebo zaměnitelný s již existující společností či jinou právnickou osobou. Dále nesmí působit klamavě a v názvu společnosti nesmí být jméno a příjmení osoby, která není společníkem. Dostatečně odlišujícím prvkem není ani přidání číslice k názvu existující společnosti nebo dodání koncovky CZ, ČR, NET a podobně.
 • Určení obce, v níž se bude nacházet sídlo společnosti
 • Počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu a podobu
 • Výši základního kapitálu (minimální výše základního kapitálu je 2 000 000,— Kč)
 • Systém vnitřní struktury společnosti: monistický, dualistický
 • Údaje týkající se členů prvních orgánů (představenstva a dozorčí rady nebo správní rady a statutárního ředitele) u fyzických osobjejich jména, příjmení, datum narození a bydliště, případně identifikační údaje právnické osoby, která má být členem takového orgánu, a fyzickou osobu, která ji bude při výkonu funkce zastupovat
 • Předmět podnikání

Upozornění - ve dnech 19. - 30.08.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí

Upozornění – ve dnech 19. – 30.08.2024 nebude možné ověření podpisů a kopií s použitím do zahraničí